Бош саҳифа
Умумий ҳукмлар
Бошқарув низоми
Халифа
Тафвиз муовини
Танфиз муовини
Жиҳод амири
Қўшин
Қазо (Қозилик)
Волийлар
Идорий жиҳоз
Уммат мажлиси
Ижтимоий низом
Иқтисодий низом
Таълим сиёсати
Ташқи сиёсат

51-модда - Жиҳод амирининг идораси қуйидаги тўрт бошқармадан ташкил топади

Жиҳод амирининг идораси қуйидаги тўрт бошқармадан ташкил топади:
ташқи ишлар, ҳарбий, ички хавфсизлик ва саноат. Бу бошқармаларни жиҳод амири бошқаради ва назорат қилади.

Жиҳод амири

52-модда

Ташқи ишлар бошқармаси халифалик давлатининг ажнабий давлатлар билан алоқаларига тааллуқли ҳар қандай ташқи ишларга мутасаддийлик қилади.

Жиҳод амири

53-модда

Ҳарбий бошқарма қўшин, шурта, қурол-аслаҳа, зарур воситалар, техника ва бошқалардан иборат қуролли кучларга тааллуқли ишларга мутасаддийлик қилади. Шунингдек, ҳарбий таълим, ҳарбий сафарлар ва қўшинга лозим бўлган исломий ва умумий сақофатларга тааллуқли ҳамда уруш ва урушга тайёрланишга дахлдор ишларга мутасаддийлик қилади.

Жиҳод амири

54-модда

Ички хавфсизлик бошқармаси хавфсизликка тааллуқли барча ишларга мутасаддийлик қилади. Шунингдек, қуролли кучлар ёрдамида давлат хавфсизлигини таъминлайди ва бу ишда шуртани асосий восита қилиб олади.

Жиҳод амири

55-модда

Саноат бошқармаси саноатга тааллуқли барча ишларга мутасаддийлик қилади. Бу ўринда саноат мотор ва асбоб-ускуналар ишлаб чиқариш, машинасозлик, хомашё ва электроника саноати каби оғир саноат ёки енгил саноат бўладими, бунинг фарқи йўқ. Шунингдек, ҳарбий саноатга алоқадор корхоналарнинг барчаси, шахсий мулк ёки умумий мулк бўлишидан қатъий назар, ҳарбий сиёсат асосига қурилиши лозим.

Жиҳод амири

Юқорига
Юқорига
Юқорига